Adopce na dálku

Adopce na dálku

Vánoce nejsou o materiálních hodnotách, ani o množství nakoupených dárků, ani o snaze zapůsobit na přátele i příbuzné. Ale jsou o sdílení lásky s bližními, tak jak Ježíš Kristus sdílí lásku s každým z nás. Vánoce jsou o narození Ježíše, kterým nám Bůh prokázal opravdovou lásku. Ukažte tuto lásku také všem vašim blízkým.

Čas vánoční se blíží a my na ně pohlížíme s velkým nadšením a pokorou. Vánoce jsou v Indii také oslavou světel, kdy je všichni Hinduisté slaví velkolepým způsobem. Existuje mnoho svátků, které se slaví s velkým zápalem a nadšením. Vánoce nejsou jen však radosti, ale také o příležitosti setkat se a potěšit naše milované. Vy jste také součástí naší rodiny.

Jsme Vám moc vděční za úžasnou podporu, kterou našim dětem dáváte. Vánoční dopis nám dává příležitost vyjádřit svou lásku a city k Vám. Jsme Vám velmi vděční. Vánoce jsou období radosti, lásky a naděje. V letošním roce milosrdenství jsme měli díky daru ducha svatého možnost více ukázat, jak milovat milovat své bližní a ty, kteří jsou v nouzi.

Naše sociální centrum je ve spolupráci s Arcidiecézní Charitou Praha a v Dětském sponzorském programu je zařazeno 75 dětí a 351 studentů. Jsme vděční všem sponzorům za jejich milou podporu, kterou pomáhají chudým dětem k jasnější budoucnosti. Aktivity, které proběhly za posledních 5 měsíců v našem centru, jsou např. dětské letní tábory, kariérové poradenství. Rodiče se pak mohou zapojit na oslavách dne učitelů, dne pro seniory, tradičního festivalu jídla.

V příloze zasíláme dopis od adoptivního dítěte.

Dne 11. prosince oslavíme společně v centru Vánoce. Budeme zpívat koledy, hrát hry a budeme mít pohoštění. Očekáváme asi 1000 hostů. V této oslavě budou adoptované děti obdarovány šaty a dvěma jídelními soupravami, pro ně i jejich rodinu.

Přejeme Vám, ať všemocný Bůh dá požehnání Vám i celé rodině.

Radostné a požehnané Vánoce a celý nový rok.

 

Sr. Joel Lasrado SRA

koordinátor

Dopis od adoptivního dítěte si můžete přečíst zde.