Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Charitě sv. Vojtěcha Slavičín tradičně vstupujeme do nového roku přípravami na Tříkrálovou sbírku. Je tomu tak i letos. Termín sbírky připadl na první lednovou sobotu roku, tedy na 7. ledna 2017. V tento den se 69 skupinek koledníčků se svými vedoucími vydá do ulic našeho města a do okolních vesnic, aby Vám všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi. Hlavním posláním sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.

Na cestu koledníkům požehná Mons. Marian Dej již v pátek 6. ledna 2017 v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Vice informací o sbírce můžete pak naleznout na www.trikralovasbirka.cz nebo www.slavicin.charita.cz.

V minulem roce byl výtěžek sbírky 456 078 Kč.

Část finančního obnosu putovala na pomoc do zahraničí. Další část pak byla využita pro přímou pomoc rodinám v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi z oblasti Slavičínska, na podporu vzniku nové sociálně terapeutické dílny ve Štítné nad Vláří, podporu činnosti Denního centra Maják. Všem, kteří se rozhodnout do sbírky přispět předem děkujeme.

Dopis koledníkům od prezidenta ACHO, Mons. Bohumíra Vitáska, naleznete zde.