Adresa Komenského 115, 763 21 Slavičín
Vrchní sestra  Monika Hlavicová
Zdravotní  sestra Simona Staníková
Telefon: +420 571 112 202
Mobil +420 731 402 091

Domácí zdravotní péče Slavičín je zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami v domácnosti pacienta ( tzv. home care). 
Umožňuje tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí.
Je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena zdravotní pojišťovnou.
Poskytuje odbornou ošetřovatelskou péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním, včetně pooperačních stavů. 
Pečuje o pacienty v terminálním stadiu života.

Hlavní úkony:

 • komplexní ošetřovatelská péče
 • aplikaci injekcí ( i.m.,i.v., s.c.) a inzulínu
 • odběry krve a biologického materiálu
 • převazy vředů a pooperačních ran
 • ošetřování stomií a dekubitů
 • péče o permanentní močový katetr
 • cévkování žen
 • měření glykemie glukometrem
 • měření fyziologických funkcí ( TK, P )
 • pohybovou edukaci
 • nácvik sebeobsluhy
 • příprava a dávkování léků