Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

TÝDEN S CHARITOU SLAVIČÍN

Pondělí 25. 9. 2017

8.00 - 14.00 hod. - Prohlídka prostor Sociálně terapeutické dílny ve Štítné nad Vláří 

14.30 hod. - SETKÁNÍ PODPŮRNÉ SKUPINY na téma: Pečujete o své blízké? Přijďte se poradit k odborníkům  -  v sídle Charity Slavičín, Komenského 115

Úterý 26. 9. 2017

8.00 - 10.00 hod. - Měření glykémie v Lékárně Dahlia, Mezi Šenky 119, Slavičín

14.00 hod. - Prohlídka prostor Denního centra Maják Slavičín, Hrádecká 235 

Středa 27. 9. 2017

13.00 – 15.00 hod. - Prezentace služeb Charity Slavičín a promítání tématického dokumentárního filmu pro veřejnost v přízemí Městské knihovny Slavičín, občerstvení zajištěno

Pátek 29. 9. 2017

9.00 - 14.00 hod. - Prohlídka prostor Charitní pečovatelské služby Slavičín, Domácí zdravotní péče Slavičín a Denního centra Maják, Komenského 115, Slavičín

 

Místo: Slavičín
Termín: 25. 9. 2017, 08:00 — 29. 9. 2017, 14:00

Tábor s Charitou – poděkování

V termínu 14. – 18. srpna 2017 zorganizovala Charita Slavičín již posedmé tradiční Tábor při Charitě s bohatým zážitkovým programem. Tentokrát se tábora zúčastnilo 12 dětí od 4 do 12 let. Byl připraven pestrý zábavný i poznávací program. Pod vedením pracovníků Charity děti rozvíjely také své dovednosti a schopnosti pomocí rozmanitých rozvojových aktivit a vytvářely zajímavé umělecké předměty.

Zahradní slavnost

Charita Slavičín jako každoročně uspořádala i letos na sklonku léta Zahradní slavnost. Tradiční slavnostní program pro děti i dospělé proběhl 9. 9.2017 v areálu kulturního domu Sokolovna ve spolupráci Charity Slavičín a města Slavičín.

OZNÁMENÍ

Charita Slavičín oznamuje, že od 1. 9.2017 došlo ke změně původního názvu církevní právnické osoby Charita sv. Vojtěcha Slavičín na Charita Slavičín. Tento nový oficiální název je úředně ukotven v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ČR. 

HUMANITÁRNÍ SKLAD UZAVŘEN

Charita Slavičín oznamuje veřejnosti, že z technických důvodů je od 1. 9. 2017 dočasně pozastaveno přijímání použitého šatstva a obuvi do humanitárního skladu. Obnovení provozu skladu bude včas oznámeno.

Tábor při Charitě aneb Neseď doma jako pecka!

Termín: 14. 8. - 18. 8. 2017

Bohatý zážitkový program pro děti od 6 let do 12 let, v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin: kreslení pravou hemisférou, celodenní výlety, angličtina hrou, výtvarné dílničky, pohybové aktivity, canisterapie a další aktivity

Tříkrálová sbírka 2017 se pyšní rekordním výtěžkem

Radost z dobrého skutku - tak lze jinak nazvat největší dobrovolnickou akci konanou vždy na počátku nového roku, Tříkrálovou sbírku.

Farní ples

farní_ples_2

Místo: Slavičín
Termín: 14. 1. 2017

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Charitě sv. Vojtěcha Slavičín tradičně vstupujeme do nového roku přípravami na Tříkrálovou sbírku. Je tomu tak i letos. Termín sbírky připadl na první lednovou sobotu roku, tedy na 7. ledna 2017. V tento den se 69 skupinek koledníčků se svými vedoucími vydá do ulic našeho města a do okolních vesnic, aby Vám všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi. Hlavním posláním sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.

Dopis koledníkům

Olomouc 3. 12. 2016

Milí koledníci, kluci a holky,

slyšel jsem vyprávět o jedné tříkrálové skupince, které před nosem zabouchli dveře. Na zazvonění ta paní sice otevřela, ale když uviděla koledníky, vynadala jim, ať neotravují a starají se o sebe a přidala k tomu pár peprných nadávek. Pak práskla dveřmi a koledníci zůstali jak opaření. V jednom se zvedala zlost, jiný se cítil ponížený, další však řekl: „Ale co, přece jim zazpíváme.“ Zazpívali celou koledu „My tři králové jdeme k vám“ a s radostí odcházeli. Jak to, že měli radost? No přece proto, že to vyhráli. Přemohli zlo dobrem. Tak to dokázal Pán Ježíš, když z kříže odpouštěl těm, kdo jej tam přibili. My se pokoušíme jít v jeho stopách a jeho jednání, jeho slovo, jeho radost přinášet těm, ke kterým přicházíme, i když nás třeba někteří nepřijmou.

Když jsme na setkání koordinátorů TKS slavili mši sv., zněla tam jako odpověď na žalm věta „všude na zemi pronikl jejich hlas“. To platilo o apoštolech a já jsem si znova uvědomil, že to platí o každém z nás, když koledujeme (a nejen tehdy). Hlas koledníků proniká v celém Česku, Evropě a v řadě jiných zemí světa, tam, kde lidé věří v Pána Ježíše. Patříme do velké party, která je na celém světě.

Už zpěvem koledy přinášíte radost a přání dobra (štěstí, zdraví vinšujem vám…). Po zpěvu koledy ještě společně zarecitujte: V PÍSMĚ SVATÉM JSME SE DOČETLI A VÍROU SE PŘESVĚDČILI, ŽE PÁN JEŽÍŠ SE STAL ČLOVĚKEM, ABY PŘINESL SPÁSU VŠEM LIDEM. TO VÁM ZVĚSTUJEM.

Řada lidí, zvláště starých a opuštěných, i mnoho dětí se na Vás těší. Však si na ně dobře vzpomínáte. Přidávám jednu vzpomínku ze Zlína: „Přišly jsme k jednomu domku. Zazvoníme a čekáme. Jakmile se otevřou dveře, spustíme naši oblíbenou. Ve dveřích stojí sympatická paní, věkem kolem šedesátky. Z jejího pohledu jsme cítily ochotu poslouchat, proto zpíváme koledu celou. Po zazpívání se ptám, zda nám přispěje na tříkrálovou sbírku. S laskavou tváří paní vsune do kasičky bankovku. Píšu jí nad dveře Kristus požehnej tomuto domu. Dárkyně se přiznává, že jsme ji dojaly k slzám: „Moc Vám za milou návštěvu děkuji. Před pár dny mi zemřel manžel.“ Je to mazec. A jsem v šoku. Nevím, co na to říct. Rozloučíme se a putujeme dál. Aby to holky neviděly tak zamáčknu slzu. Vzpomínám na slova z dnešní mše: „Koledování může mít pro spoustu lidí velký význam." Ať jsou to vzpomínky z dětství, či snad být trochu důležitá a dát něco potřebným nebo vyjít ven ze svého smutku a podívat se na druhého člověka a uvědomit si, že je svět pořád krásný a je pro co žít. Děkuji za možnost účastnit se sbírky.“ Míša Vačurová, Zlín 2013

Tak vidíte, přinášíme ještě něco víc než přání. Přinášíme požehnání. Písmena K+M+B+2017 ve svém původním významu totiž znamenají „Kristus mansionem benedicat“, to je latinsky, a česky to znamená „ať Kristus požehná tento dům (byt, místnost)“ v roce 2017. Žehnat přitom znamená prosit Boha, aby člověka zahrnul dobrem. Bude krásné, když budete křížky (ne plusy) na dveře psát a přitom v duchu Boha za lidi, kteří v tom domě bydlí, prosit. Přát dobro mohou druhým všichni, i když nejsou pokřtění, a prosit Boha za druhé také, když aspoň tuší, že ten Někdo dobrý, krásný, pravdivý a laskavý nad námi je. Ty křížky jsou 3 proto, aby nám připomínaly, že ten tajemný Někdo je jeden Bůh, ve kterém jsou 3 osoby. Otec, Syn a Duch sv. Tři v jednom. Je to krásné tajemství, o kterém nám Pán Ježíš řekl, že ti tři se vzájemně obdarovávají a mají se tak rádi, že jsou jedno. Všímáte si, že teprve teď přichází na scénu kasička? My přece nejsme výběrčí daní, kteří mají z druhých vytřískat co nejvíc peněz. Jen dáváme lidem příležitost k tomu, aby i oni byli dobří. Jistě, že potěší, když jsou lidé štědří a když dají zase o něco víc než vloni, (a nám se to podařilo) ale hlavní je to, že koledováním společně pomáháme lidem, kteří pomoc potřebují, a šíříme dobro a radost. Než vyjdeme koledovat, tak nejen zazpívejme koledu, abychom se sezpívali, ale pomodleme se, poprosme: „Ty, Pane Ježíši, Ty ve mně měj ty lidi, ke kterým přijdeme, rád“.

Všimli jste si, že stále píšu „my“? To proto, že každoročně také chodím koledovat. S dalšími spolupracovníky z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) přinášíme radostnou zprávu o narození Spasitele představitelům kraje, univerzity, arcidiecéze.

 

Všem ze srdce žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO