Adresář

Mateřské centrum Srdíčko

Tel.: 739 246 008
Kostelní 46, Konice, 798 52
Vedoucí služby: Mgr. Jana Procházková - koordinátorka MC Srdíčko
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní
Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně
Mgr. Jana Procházková - koordinátorka MC Srdíčko