Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Miluše Kobzová

vedoucí recepce
Tel: 583 412 587, 739 246 015     _hqk-3bfW7c-T65j4mnJR0h_35pJ

Bc. Vít Kolčava

ekonom
Tel: 583 412 587, 736 509 405     0dBx5_4WH-uk87j7g8oBV629g

Veronika Karnová, DiS.

sociální pracovnice CHPS
Tel: 583 412 587, 736 509 451     %hpz8Z74YaCCQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Oldřiška Kupková, DiS.

sociální pracovník denního stacionáře Okýnko
Tel: 588 881 974     %hpz8Z74-dLx1~4WH-uk87j7g8oBV629g

Jana Koberová, DiS.

vedoucí denního stacionáře Okýnko
Tel: 588 881 974, 736 509 466     58AkO9e80kBFRYUSg8oBV62938Es-Z29g

Miloslava Kolegarová, DiS.

Vedoucí Oázy - centra denních služeb
Tel: 736 509 464     -8MkQOQ938Es-Zp7XkrrO1p

Mgr. Marcela Klimková

Manažer odbytu a zakázek REPARTO Zábřeh, s. r. o.

Bc. Jiří Karger

jednatel REPARTO Zábřeh, s. r. o.

Ing. Peter Kubala

ředitel
Tel: 577 112 031, 603 180 060     ~.qs-3b6LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.

ředitel, statutární zástupce
Tel: 608 815 519, 608 815 519     ~.qs-3b6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Marie Kristoňová

vedoucí CHPS a OA
Tel: 518 333 207, 739 524 380     88EsVWaj4lGy4~l7VX~C-b5r9bpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Lucie Kašparová

Personalistka, asistentka ředitelky
Tel: 734 891 156, 571 451 548     7npsVWa7%inB5f56LTAr8~p_9dBFO1.7~bGkO1p

Bc. Lenka Kalíková, DiS.

metodik kvality, sociální pracovník
Tel: 736 514 949     7.AuRWa77bxy.Z4WHonv1-e8-nxIO1.7~bGkO1p

Mgr. Eva Kostková

Vrchní sestra Domácí zdravotní péče
Tel: 703 176 289     0onh1~il6hIkQOQkbfCo892938Es-Z29g

Jana Kolářová

hlavní účetní
Tel: 733 740 048, 518 333 207     58AkO9edWkBFRYUS%mEkb.~905prRb~lW5pJ