Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Lucie Pacáková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 585 100 040, 732 198 937     7npsVWf7Y8xy.Z4WHaBC677c-irmV92938Es-Z29g

Renata Pacalová

Pracovnice v sociálních službách

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017     58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Mgr. Vlastimil Paciorek

pracovník v sociálních službách
Tel: 605 867 180     cenC-7ca75CkT7ej0dm%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Alena PALDUSOVÁ

vedoucí Osobní asistence, koordinátor domácí hospicové péče, poradce pro pečující
Tel: 776 200 200     WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M

Eva Páleníková

vedoucí odlehčovací služby a pracovník v sociálních službách pod dozorem sociálního pracovníka
Tel: 731 433 539     0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Tel: 739 524 364     98qob254_8yo47agc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365     _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Bc. Dagmar Pauková, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 733 741 042     Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M

Anna Pavelčíková

pracovník v sociálních službách CHPS
Tel: 731 681 071     WgAkO%5n0eps1~l7VX~w-b98-onhT65j4mnhTj

Blanka Pavelčíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 719 429    

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989     WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ

Mgr. Zahrádková Pavla, DiS.

koordinátor terénních služeb
Tel: 731 688 078, 731 680 347     _8IvRWp73knn1~l7VX~EYb5-4lGoO1.7~bGkO1p

Lenka Pavlátová

všeobecná sestra - DPP

Tomáš Pavlíček, DiS.

koordinátor azylových domů
Tel: 739 344 152     ahzk9Wf7cevmV94WHhyy3~k9T-uk87j7T-M

Bc. Petra Pavlíčková, DiS.

vedoucí střediska pro rodiny s dětmi
Tel: 731 626 178     _.GBRWf7cevm1~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Věra Pavlíková

pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 731 646 903     c.EkO%5n7bxy.Z4WHhyy3~k9T-uk87j7T-M