Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ludmila Trefílková, DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel: 777 763 784     7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys

Ivana Třináctá

Koordinátorka střediska VNM
Tel: 608 155 143     4onxRWjj4gnm-Z4WHorCV-~f85prRb~lW5pJ

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
Tel: 731 608 441     1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Ing. Ivana Treznerová

vedoucí pracovnice Mimoškolní přípravy SIDERA
Tel: 739 112 831     4onxRWjj0sAo8~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Ing. et. Bc. Radmila Táborská

vedoucí s sociální pracovník Sociální rehabilitace Atta
Tel: 605 471 825, 571 672 709     ~8quRWj7XhEC1Z4WHonv33p4YanBZd54Ys

Petr Tomeček

účetní
Tel: 518 326 016, 775 928 424     _.GBOdee0-ruQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Hana TITZOVÁ

pracovnice v sociálních službách, AD
Tel: 581 761 152     38AkOd~lghIkQOQc-crDZ.2938Es-Z29g

Jana Turečková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 323 794    

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře Toník
Tel: 518 322 390, 735 763 520     %mnmZ~d7~5Gy47a6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Daniela TOMANOVÁ

zdravotní sestra
Tel: 774 874 822, 517 350 779     Z8AsV-54ahzk4~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ

Věra TOMANOVÁ

zdravotní sestra
Tel: 774 874 814, 517 350 779     c.EkOdeeWgBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091     _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj

Mgr. Michaela Tominová

koordinátorka pečovatelské služby
Tel: 736 521 999     8bprR3b7TmBwZ.enW7c-5-ee-nphT65j4mnhTj

Bc. Tereza Tomčálová

Pracovník v sociálních službách
Tel: 731 069 400     a.EobZ2l-fpk2~l7VX~y-bec-ovmVW7%WkvDRW7r

Alena Tománková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 621 087     WerxRWjg88Au5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Mgr. Eva Tkadlecová

sociální pracovník
Tel: 777 729 522     0onh-95-7.py.Z4WHiEo8~l4YanBZd54Ys