Základní informace pro táborové děti – Štítná nad Vláří

Termín konání: 16.7.2018-20.7.2018

Místo konání:  Štítná nad Vláří-  škola Gabry a Málinky

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku.

Tábor při Charitě 2018 Štítná nad Vláří

Pro velký zájem rozšířila Charita Slavičín nabídku příměstských táborů o místo konání ve Štítné nad Vláří

Nabízíme:

Bohatý zážitkový program pro děti v termínu:

od 16.7.2018-20.7.2018

Tábor při Charitě 2018 ve Slavičíně

Tábor při Charitě 2018 ve Slavičíně

Bohatý zážitkový program pro děti v termínech:

od 16.7.2018-20.7.2018

od 20.8.2018-24.8.2018

Zlínská pouť charit olomoucké arcidiecéze

Zlínská pouť charit olomoucké arcidiecéze

... tentokrát v krásném mariánském poutním místě Štípa

Z třinácti charit se poutě zúčastnilo na jedno sto padesát pracovníků, příznivců a dětí. Přivítal je Mons. Bohumír Vításek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, všechny přítomné pozdravil místní kněz, P. František Sedláček. Slova se ujal a všem hostům, pracovníkům zlínské Charity, otci Františkovi a štípským farníkům, poděkoval ředitel zlínské Charity, Vlastimil Vajďák. Foto Charita Zlín a Člověk a víra.

Slavnostní předávání vozidel

Slavnostní předávání vozidel

V rámci projektu IROP - Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327), který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byly pro Charitní pečovatelskou službu Slavičín a středisko Osobní asistence Charity Slavičín zakoupeny 2 automobily značky Škoda Fabia

Promítání koledníkům TKS 2018

Promítání koledníkům TKS 2018

Charita Slavičín připravila pro koledníky Tříkrálové sbírky 2018 jako projev poděkování za jejich dobrovolnou aktivitu filmové představení rodinné komedie Paddington 2, které se uskutečnilo dne 25. 3. 2018 v Kině Svět ve Valašských Kloboukách. Charita Slavičín připravila účastníkům nejen filmový zážitek, ale i drobou sladkost. Tímto všem koledníkům a vedoucím děkujeme za jejich nezištnou pomoc. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se uskutečnila v celostátním měřítku již poosmnácté. Také letos dne 6. ledna 2018 se v našem městě a okolních obcích opět rozezněly hlasy mladých králů. Koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic města, aby svou koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 71 dospělých a 214 koledníků. Počasí jejich koledě přálo, bylo téměř jarní počasí. Všichni koledníci byli ve vašich domech vlídně přijati a u nás na Charitě na ně čekalo malé občerstvení.

Tábor s Charitou – poděkování

Tábor s Charitou – poděkování

V termínu 14. – 18. srpna 2017 zorganizovala Charita Slavičín již posedmé tradiční Tábor při Charitě s bohatým zážitkovým programem. Tentokrát se tábora zúčastnilo 12 dětí od 4 do 12 let. Byl připraven pestrý zábavný i poznávací program. Pod vedením pracovníků Charity děti rozvíjely také své dovednosti a schopnosti pomocí rozmanitých rozvojových aktivit a vytvářely zajímavé umělecké předměty.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Charita Slavičín jako každoročně uspořádala i letos na sklonku léta Zahradní slavnost. Tradiční slavnostní program pro děti i dospělé proběhl 9. 9.2017 v areálu kulturního domu Sokolovna ve spolupráci Charity Slavičín a města Slavičín.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"