Denní centrum Maják Slavičín nabízí volnou kapacitu služby

Denní centrum Maják Slavičín nabízí volnou kapacitu služby

Charita Slavičín nabízí zájemcům k využití volnou kapacitu sociální služby svého střediska Denní centrum Maják Slavičín..........

Poskytujeme:
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněnýchzájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Cílová skupina: osoby s tělesným,mentálním nebo kombinovaným postižením

Věk: od 11 let až 80 let a více.

Otevírací doba služby:
Po – pá 7.00 – 15.00 hodin.

Adresa: Denní centrum Maják Slavičín, středisko 1, Komenského 115, 763 21 Slavičín.
Kontakt: vedoucí služby Magda Zůbková,tel. 571 112 201, 734 435 242,
e-mail:magda.zubkova@slavicin.charita.cz

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"