Návštěva kina jako odměna pro kolečníčky TKS 2019

Návštěva kina jako odměna pro kolečníčky TKS 2019

Charita Slavičín připravila pro koledníky Tříkrálové sbírky 2019 jako projev poděkování za jejich dobrovolnou aktivitu filmové představení amerického animovaného hudebního filmu COCO z roku 2017, které se uskutečnilo dne 23. 2. 2019 v Kině Svět ve Valašských Kloboukách.

Tentokrát odměna patřila dětem a vedoucím koledujících v obcích, které spadají do  farnosti Újezd . Konečný počet  kolečníčků, kteří shlédli fim, činil rovných padesát. Velké poděkování patří paní Marii Kolajové, za městské infocentrum  Valašské Klobouky, za širokou nabídku filmů a čas, který věnovala promítání filmu.Tímto všem koledníkům a vedoucím děkujeme za jejich nezištnou pomoc. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"