Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku.

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327) je spolufinancovám Evropskou unií

Cíl projektu:

Modernizace vozového parku Charity Slavičín. V rámci projektu dojde ke zkvalitnění pečovatelské péče a osobní asistence v terénu.

 

Název projektu: Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku

č. projektu : CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327

Projekt:

Projekt je zaměřen na nákup 3 nových vozidel pro pečovatelskou službu a osobní asistenci. Díky realizaci dojde k modernizaci vozového parku a zabezpečení vhodných podmínek Charity Slavičín.

loga eu

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"