Tábor s Charitou – poděkování

Tábor s Charitou – poděkování

V termínu 14. – 18. srpna 2017 zorganizovala Charita Slavičín již posedmé tradiční Tábor při Charitě s bohatým zážitkovým programem. Tentokrát se tábora zúčastnilo 12 dětí od 4 do 12 let. Byl připraven pestrý zábavný i poznávací program. Pod vedením pracovníků Charity děti rozvíjely také své dovednosti a schopnosti pomocí rozmanitých rozvojových aktivit a vytvářely zajímavé umělecké předměty.

Účastníci 2 x vyzkoušeli nově zrekonstruované koupaliště ve Slavičíně, pod vedením paní Marie Vaško zhotovili z keramické hlíny sošky andělů a pamětní medaile. K pozoruhodným zážitkům tábora přispěla úterní návštěva Kovozoo ve Starém Městě. Děti si mohly prohlédnout zvířata, vyrobená z odpadního kovového materiálu v životní velikosti, navštívit Muzeum zemědělství a cukrovarnictví, projet se vláčkem po areálu firmy REC Group, s. r. o. a vystoupat po schůdcích do atraktivního dopravního letounu L-610, největšího v ČSR, který poprvé vzlétl v roce 1988. Děti rovněž prozkoumaly palubu lodě Naděje, dlouhé 20 metrů, vybavené plachtami a třemi stěžni, nejvyšší sahající do výšky 14 m. Mezi účastníky se těšil velkému zájmu rovněž středeční program na chalupě pana Miloslava Pletánka, který předvedl pravěké rozdělávání ohně a zasvětil děti do historie lukostřelby. Výklad byl obohacen ukázkami lukostřelby šípem na cíl, s praktickými instrukcemi pro jednotlivé účastníky. Odpoledne prožily děti v Hasičské zbrojnici ve Valašských Kloboukách. Hasiči předvedli veškerou současnou požární techniku a vybavení svých požárních vozů i moderní vybavení stanoviště hasičské zbrojnice, následovala ukázka lezení po požárním žebříku, hašení proudnicí, které si mohli všichni zájemci vyzkoušet. Velkému zájmu ze strany dětí se těšil i program Agility, věnovaný výcviku asistenčních psů a psů pro canisterapii, uspořádaný v areálu Charity sv. Vojtěcha Slavičín ve čtvrtek 17. 8.2017.  Děti si mohly samy vyzkoušet výcvik psa, canisterapii a zadovádět si při společných hrách. Cílem páteční cesty do Nevšové byla prohlídka domácího i exotického zvířectva v domě paní Šárky Černíčkové. Program tábora vyvrcholil terénní hrou Honba za pokladem a opékáním špekáčků v Pivečkově lesoparku, vyplněním dotazníků, ohlédnutím za zážitky z celého týdne a poté předáním pamětních medailí všem účastníkům.

V pestrém programu, plném her, nechyběla možnost získání nových zajímavých poznatků, zkušeností i dobrodružných zážitků. Proto věříme, že budou děti i jejich vedoucí na tyto společné prázdninové dny, prožité na Táboře s Charitou, opět rádi vzpomínat a těšit se na příští ročník.

Charita Slavičín vyjadřuje touto cestou upřímné poděkování za uskutečnění středečního odpoledne hasičům Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje – Stanice Valašské Klobouky. Naše velké poděkování patří také paní Kuncové z Lipové z Klubu canisterapie při Mateřském centru Slavičín a slečně Evě Skovajsové ze Slavičína a jejímu psu Charliemu, držiteli stříbrné medaile v soutěži Pes Zlína, za program Agility – cvičení psů. Dále velmi děkujeme paní Marii Vaško za odborné vedení dětí při vytváření keramických pamětních předmětů, paní Šárce Černíčkové za umožnění prohlídky zvířecích svěřenců v jejím domě, panu Miloslavu Pletánkovi za dopoledne lukostřelby. Velké díky projevujeme rovněž všem ostatním našim příznivcům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci tábora.

Pracovníci Charity Slavičín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"