Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se uskutečnila v celostátním měřítku již poosmnácté. Také letos dne 6. ledna 2018 se v našem městě a okolních obcích opět rozezněly hlasy mladých králů. Koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic města, aby svou koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 71 dospělých a 214 koledníků. Počasí jejich koledě přálo, bylo téměř jarní počasí. Všichni koledníci byli ve vašich domech vlídně přijati a u nás na Charitě na ně čekalo malé občerstvení.

Charita Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2018.

Poděkování patří především koledníkům a jejich vedoucím za jejich ochotu jít koledovat a snahu udělat něco pro druhé. Velké poděkování patří katechetce Mgr. Janě Adámkové za pomoc při sestavování jednotlivých skupinek a další obětavou pomoc při realizaci sbírky.

Děkujeme také Mons. Marianu Deji za farnost Slavičín, Mons. Janu Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji Bystrzycki za farnost Štítná nad Vláří a P. Františku Cincialovi za farnost Vlachovice, kteří jsou pro sbírku v daných oblastech místními asistenty a v mnohém nám pomáhají. Děkujeme také pracovníkům Města Slavičín a okolních obcí za spolupráci při zapečetění a rozpečetění kasiček. 

Velké díky pak patří všem dárcům, kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 za farnosti Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd a Vlachovice byl opět vyšší, než v minulém roce, činil 548 512,00 Kč. Z této částky bude 58 % využito v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla Charity Slavičín.

Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.

 

Výsledky koledování Tříkrálové sbírky 2018:

Obec nebo její část

Částka (v Kč)

Slavičín

131 779,00

Divnice

10 471,00

Hrádek

26 807,00

Nevšová

17 365,00

Bohuslavice

12 785,00

Lipová

16 820,00

Petrůvka

14 582,00

Rudimov

13 785,00

Štítná nad Vláří -Popov

78 266,00

Rokytnice

24 725,00

Jestřabí

  9 853,00

Újezd

32 253,00

Slopné

31 032,00

Vysoké Pole

30 427,00

Drnovice

14 015,00

Loučka

16 172,00

Vlachovice

39 887,00

Vrbětice

12 040,00

Haluzice

  1 696,00

Vlachova Lhota

  7 990,00

Křekov

  5 762,00

Celková částka

548 512,00

 

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"