Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Charita Slavičín jako každoročně uspořádala i letos na sklonku léta Zahradní slavnost. Tradiční slavnostní program pro děti i dospělé proběhl 9. 9.2017 v areálu kulturního domu Sokolovna ve spolupráci Charity Slavičín a města Slavičín.

Během pestrého odpoledne bylo pro děti připraveno celkem 8 soutěžních stanovišť s  vědomostními, dovednostními a pohybovými úkoly. Úspěšní nadšenci, kterým se podařilo splnit všechny úkoly na všech stanovištích, byli v cíli odměněni dárkovým balíčkem               a obdrželi poukázky na občerstvení. Děti měly také možnost si zadovádět na skákacích hradech, trampolíně a skluzavkách, tvořily ve výtvarné dílničce. Pro malé zájemce bylo připraveno i malování na obličej. Potěšilo nás rovněž krásné pěvecké vystoupení paní Věry Dobrovské z Bohuslavic nad Vláří a ukázky canisterapie a agilit se psy členů Klubu canisterapie při Mateřském centru Slavičín, z. s. Pracovnice Střediska domácí péče - Charitní ošetřovatelská služba Slavičín dospělým zájemcům zdarma měřily krevní tlak a cukr. Po dobu celého zábavného odpoledního programu bylo připraveno bohaté občerstvení. 

Tato akce mohla být uskutečněna díky finanční podpoře z rozpočtu města Slavičín. Charita Slavičín rovněž děkuje pracovníkům Městského infocentra Slavičín a jeho vedoucí, paní Bc. Marii Studeníkové, za zapůjčení prostor a vybavení a za pomoc při přípravě materiálního zabezpečení akce. Poděkování za zapůjčení her patří Nadaci J. Pivečky a DDM Slavičín, další poděkování za spolupráci a podporu akce náleží firmám Pivovar Hrádek, s. r. o. pana Radomíra Svobody, Potraviny Mona paní Moniky Hubíkové, firmě PAPÍRNICTVÍ – KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY VACLOVI, uzenářství Ritter Valašské Klobouky, panu Šebákovi za ozvučení slavnosti, účinkující paní Věře Dobrovské, členkám Klubu canisterapie při Mateřském centru Slavičín: Bc. Kamile Ševčíkové, Aleně Šolcové a Petře Mojžíškové       a všem dobrovolníkům a příznivcům charitního díla, kteří se podíleli na přípravě a realizaci programu. 

Akce se díky slunečnému počasí těšila hojné účasti ze strany veřejnosti, na stanovištích zvládalo úkoly celkem 130 dětí. Věříme, že letošní program Zahradní slavnosti přispěl k Vaší dobré pohodě a že jste s námi všichni prožili krásný den, plný nezapomenutelných zážitků.

 

Pracovníci Charity Slavičín

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"