Tato sociální služba je podpořena účelovou neinvestiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje a dotací z MPSV ČR

 

Adresa střediska ve Slavičíně:  Komenského 115, 763 21 Slavičín
Adresa střediska v Hrádku:  Hrádecká 235, 763 21 Slavičín
Vedoucí služby:  Zůbková Magda
Telefon: 571 112 203,  734 435 242
Email na službu: magda.zubkova@slavicin.charita.cz
Provozní doba: Pondělí - Pátek      7.00 - 15.00

POSLÁNÍ DC MAJÁK SLAVIČÍN

Centrum denních služeb Maják Slavičín zřízený Charitou Slavičín poskytuje podporu a pomoc lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ze Slavičína a okolí. Cílem je získat dovednosti vedoucí k seberealizaci a samostatnosti uživatelů s ohledem na věk, typ a stupeň postižení.
Zařízení slouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny. Pomáhá navazovat a udržovat sociální vztahy, uplatňovat svá práva a začlenit se do běžné společnosti.

CÍLE VEDOUCÍ K NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ

- dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti s ohledem na schopnosti a dovednosti uživatelů
- rozvoj znalostí, dovedností a schopností uživatelů v oblasti sociálních vztahů, zdraví a péči o sebe
- zachování a navázání přirozených sociálních vazeb uživatelů
- obohacení nabídky činností prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků

CÍLE NA ROK 2016

- vytvoření nové místnosti pro středisko Komenského 115
- zakoupení pomůcek k rozvoji uživatelů
- revize dokumentů

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

- osoby s mentálním postižením - také s poruchou autistického spektra
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s tělesným postižením

VĚKOVÁ STRUKTURA

- starší děti (11 - 15 let)
- dorost (16 - 18 let) 
- mladší dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)  
- starší senioři (nad 80 let)

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- fakultativní služby
- přeprava uživatele automobilem provozovaným poskytovatelem

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

- partnerství
- individuální přístup
- zaměření na celek
- křesťanské hodnoty
- rovnost bez diskriminace

KAPACITA SLUŽBY

9 uživatelů za den

údaj vyjadřuje okamžitou kapacitu
(pracoviště na ulici Hrádecká má kapacitu 7 klientů, pracoviště na ulici Komenského má kapacitu pro 2 klienty)

Ceník služeb Denního centra Maják platný od  1.8.2014

Při využívání služby 25 hodin a více za týden má uživavatel nárok na slevu  –
úkony za 40Kč/ hodinu se snižují na 30Kč/ hodinu.  Sleva se nevztahuje na akce mimo zařízení.

 

ÚKON

CENA

 

Dopomoc při úkonech osobní hygieny

Koupání,holení

60 Kč / hodina

 

Dopomoc při použití WC

Výměna hygienických plen

60 Kč / hodina

 

Dopomoc při podávání jídla

50 Kč / hodina

 

Příprava svačiny

20 Kč / hodina

 

Příprava oběda, úklid po obědě

60 Kč / hodina

 

Dohled

30 Kč / hodina

 

Výchovné, vzdělávácí a aktivizační činnosti

40 Kč / hodina

 

Sociálně terapeutická činnost

40 Kč / hodina

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

40 Kč / hodina

 

Individuální činnost

50 Kč / hodina

 

Doprovod

45 Kč / hodina

 

Převoz z místa určení do DC a zpět

8 Kč / km

 

Oběd

52 Kč / kus

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"