Dobrovolníci:

  • zajišťují chod humanitárního skladu
  • pomáhají při realizaci akcí Charity Slavičín např. Tříkrálové sbírky, Zahradní slavnosti atd.
  • pomáhají při organizaci příměstského tábora Charity sv. Vojtěcha Slavičín
  • dvakrát ročně navštěvují seniory v domovech seniorů (v Loučce, Nedašově), v Městské nemocnici Slavičín, penzionu ve Štítné nad Vláří a ve Slavičíně.

 

Humanitární sklad: 

Humanitární sklad provozuje Charita Slavičín za pomoci dobrovolníků od roku 2000. Toto zařízení spolupracuje se sociálními odbory městských úřadů, Městskou nemocnicí Slavičín, domovy důchodců v Loučce a Luhačovicích. Dobrovolní pracovníci organizují sběr šatstva pro humanitární pomoc a pro osoby v nouzi.

Provozní doba:

Pondělí  15.00-17.00

Úterý       15.00-17.00

Pátek      15.00-17.00

Kontakt pro zapojení do dobrovolnické činnosti:

Mgr. Milena Tománková

Mobil: 739 344 107

e-mail: milena.tomankova@slavicin.charita.cz

 

Služby pastoračního asistenta

Kontakt:

Mgr. Kateřina Gbelcová

mobil: 731402090

e-mail: katerina.gbelcova@slavicin.charita.cz

Charita vnímá a pečuje o člověka komplexně, věnuje péči nejen tělesné stránce, ale i duševní a duchovní.   Úkolem charity je poskytovat prostor, ve kterém se mohou rozvíjet všechny tyto složky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání či situaci, ve které se člověk nachází.

Pastorační asistent bdí nad tím, aby žádná stránka člověka nebyla zanedbána.

V rámci své služby nabízí:

  • Návštěvu klientů Charity sv. Vojtěcha Slavičín (povídání si, zprostředkování kněze, společná modlitba apod.)
  • Možnost duchovního i běžného rozhovoru pro pracovníky Charity
  • Přednášky pro pracovníky Charity na duchovní témata
  • Spolupráce s farnostmi
  • Koordinace Postní almužny a pomoc s TKS
Podpořte nás
 

Charita Slavičín

Komenského 115 763 21 Slavičín
tel: 571 112 200, mob: 739 344 107 email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!