Pomoc Ukrajině
5. dubna 2022 Aktuálně z Charity

Pomoc Ukrajině

Zapojení Charity Slavičín do pomoci  pro Ukrajinu

Charita Slavičín se již třetí měsíc zapojuje do pomoci lidem, kteří prchají před válkou.

Reagujeme na konkrétní potřeby osob. Dvakrát jsme se zapojili do materiální pomoci na hranici Slovenska s Ukrajinou.

Z materiální sbírky, která probíhala od 11.3.2022 do 22.3.2022, jsme podpořili ukrajinské rodiny prostřednictvím Charity Luhačovice a centrálního skladu v Olomouci. Materiální pomoc od nás dostaly rodiny, které přijely do Slavičína. Tři lidé jsou ubytovaní přímo na Charitě Slavičín. Přispěli jsme prostřednictvím daru na nákup školních pomůcek pro 18 dětí, které navštěvují ZŠ Vlára.

Chceme, aby naše pomoc byla cílená a dlouhodobá.  Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli materiální a finanční pomocí a díky nim můžete dále pomáhat.

IMG_20220405_114645