Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem nějaké události, která ohrožuje naše zdraví , život , majetek nebo bezpečnost.

Charita vám nabízí při těchto událostech svou pomoc a také na těchto webových stránkách několik obecných rad, jak se chovat při těchto mimořádných situacích.

Jsme připraveni vám pomoci v případě:

  • živelných pohrom (záplavy, povodně, větrné smrště, požáry, sesuvy půdy)
  • katastrof a havárií (zřícení obydlí, dopravní nehody, výbuch plynu, podnikové havárie)
  • jiných mimořádných událostí (násilná trestná činnost, teroristický útok, sabotáž)

Nabízíme Vám

  • Základní poradenství a sociální šetření (zjišťování potřeb, orientace v situaci, podávání informací)
  • Materiální pomoc (tekutiny, potraviny, drogerie, oděvy, vysoušecí a čistící technika)
  • Fyzická pomoc (odklízení škod způsobených živelnými pohromami)
  • Duchovní pomoc a první psychologická pomoc
  • Finanční pomoc
  • Zprostředkování návazných služeb a odborné pomoci

koordinátor :

Mgr.Milena Tománková, DiS
tel: 571 112 200, mobil: 739 344 107
email : milena.tomankova@slavicin.charita.cz

 

Tel. čísla, na která je možnost volat při mimořádných událostech:

 

150 Hasiči

požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

155 Zdravotnická záchranná služba

náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158 Policie ČR

krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda

156 Městská policie

112 Tísňové volání

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"