Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

Kde nás najdete

Adresa

215, Štítná nad Vláří- Popov 76333

Na koho se můžete obrátit

Marie Fojtíková

vedoucí služby
Tel.: 571 112 202 E-mail: 88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba Štítná nad Vláří

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Slavičín

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Marie Fojtíková

Registrační číslo služby
6207429)

Poslání a cíle

haritní pečovatelská služba Štítná nad Vláří zajišťuje pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání se svém domácím prostředí a podporuje zachování aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelskou službu poskytujeme na území obcí Jestřabí, Štítná nad Vláří, Popov.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

ošetření nohou

přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem

dohled nad dospělým občanem

pohybová edukace

zapůjčení termojídlonosiče a jeho mytí