DĚKUJEME DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST !!!

Za vlídné přijetí koledníků a jejich štědré obdarování, pochopení pro potřeby potřebných a za vstřícnost a náklonnost ke slavičínské charitě Charitě.

DĚKUJEME VÁM, KOLEDNÍCI!!!

 

 Ve Slavičíně a v okolních 17 obcích se sešlo:

  • 218 dětí koledníčků
  • 72 vedoucích skupinek

Odměna pro koledníky: KINO- ve Valašských Kloboukách

 

Děkujeme všem, kdo s organizací tříkrálové sbírky pomáhali:

  • paním starostkám a pánům starostů města Slavičína a 17 okolních obcí,
  • Mons. Marianu Deji za farnost Slavičín, Mons. Janu Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji Bystrzycki za farnost Štítná nad Vláří a P. Františku Cincialovi za farnost Vlachovice, za pomoc při organizaci sbírky a za udělení požehnání koledníčkům
  • katechetce Mgr. Janě Adámkové za pomoc při sestavování jednotlivých skupinek a další obětavou pomoc při realizaci sbírky.
  • všem zaměstnancům Charity Slavičín za jejich obětavé přičinění,
  • paní Boženě Filákové starší,za upečení perníčků pro koledníčky

Děkujeme, že pomáháte s námi

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"