Aktuality

Tříkrálová sbírka 2017 se pyšní rekordním výtěžkem

Tříkrálová sbírka 2017 se pyšní rekordním výtěžkem

Radost z dobrého skutku - tak lze jinak nazvat největší dobrovolnickou akci konanou vždy na počátku nového roku, Tříkrálovou sbírku.

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Charitě sv. Vojtěcha Slavičín tradičně vstupujeme do nového roku přípravami na Tříkrálovou sbírku. Je tomu tak i letos. Termín sbírky připadl na první lednovou sobotu roku, tedy na 7. ledna 2017. V tento den se 69 skupinek koledníčků se svými vedoucími vydá do ulic našeho města a do okolních vesnic, aby Vám všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi. Hlavním posláním sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Vánoce nejsou o materiálních hodnotách, ani o množství nakoupených dárků, ani o snaze zapůsobit na přátele i příbuzné. Ale jsou o sdílení lásky s bližními, tak jak Ježíš Kristus sdílí lásku s každým z nás. Vánoce jsou o narození Ježíše, kterým nám Bůh prokázal opravdovou lásku. Ukažte tuto lásku také všem vašim blízkým.

Prodej adventních věnců

Prodej adventních věnců

Charita sv.Vojtěcha Slavičín oznamuje prodej adventních věnců v neděli 27.11.2016

Charita sv. Vojtěcha se opět zapojuje do akce Vánoční balíček

Charita sv. Vojtěcha se opět zapojuje do akce Vánoční balíček

Čas Vánoc a Štědrého dne se neúprosně blíží a většina z nás už přemýšlí, jakými dárky udělat svým blízkým radost. Někteří nezapomínají také na ty, kteří nemají tolik štěstí a nemohou žít se svými rodinami a zakusit atmosféru vánočních svátků. Na základě této myšlenky vznikl projekt Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní Charity Olomouc), do kterého se již poněkolikáté Charita sv. Vojtěcha Slavičín zapojuje. Jeho cílem je vytvořit radost a překvapení pro konkrétní děti z dětských domovů na Ukrajině, které žili i několik let na ulici a také pro děti z chudých rodin, které navštěvují domovy jednou denně za účelem získání teplého jídla. I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zcela jiná než dětí v České republice. Pro některé z nich to často bývá první dárek v jejich životě.