Aktuality

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Tříkrálové koledování 2017 ve Slavičíně a okolních obcích

Charitě sv. Vojtěcha Slavičín tradičně vstupujeme do nového roku přípravami na Tříkrálovou sbírku. Je tomu tak i letos. Termín sbírky připadl na první lednovou sobotu roku, tedy na 7. ledna 2017. V tento den se 69 skupinek koledníčků se svými vedoucími vydá do ulic našeho města a do okolních vesnic, aby Vám všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, narození Ježíše Krista a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi. Hlavním posláním sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim.

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Vánoce nejsou o materiálních hodnotách, ani o množství nakoupených dárků, ani o snaze zapůsobit na přátele i příbuzné. Ale jsou o sdílení lásky s bližními, tak jak Ježíš Kristus sdílí lásku s každým z nás. Vánoce jsou o narození Ježíše, kterým nám Bůh prokázal opravdovou lásku. Ukažte tuto lásku také všem vašim blízkým.

Prodej adventních věnců

Prodej adventních věnců

Charita sv.Vojtěcha Slavičín oznamuje prodej adventních věnců v neděli 27.11.2016

Charita sv. Vojtěcha se opět zapojuje do akce Vánoční balíček

Charita sv. Vojtěcha se opět zapojuje do akce Vánoční balíček

Čas Vánoc a Štědrého dne se neúprosně blíží a většina z nás už přemýšlí, jakými dárky udělat svým blízkým radost. Někteří nezapomínají také na ty, kteří nemají tolik štěstí a nemohou žít se svými rodinami a zakusit atmosféru vánočních svátků. Na základě této myšlenky vznikl projekt Vánoční balíček (pod záštitou Arcidiecézní Charity Olomouc), do kterého se již poněkolikáté Charita sv. Vojtěcha Slavičín zapojuje. Jeho cílem je vytvořit radost a překvapení pro konkrétní děti z dětských domovů na Ukrajině, které žili i několik let na ulici a také pro děti z chudých rodin, které navštěvují domovy jednou denně za účelem získání teplého jídla. I tyto děti mají svá přání a sny. Jsou zcela jiná než dětí v České republice. Pro některé z nich to často bývá první dárek v jejich životě.

Týden s Charitou sv. Vojtěcha Slavičín

26. 9.2016 – 30. 9.2016

Pondělí 26. 9. 2016

18.00 hodin Mše svatá za Charitu

Úterý 27. 9. 2016

9.00 hodin -11.00 hodin měření tlaku a glykemie v lékárně Dahlia, Mezi Šenky 119

14.00 hodin - prohlídka prostor Denního centra Maják Slavičín, Hrádecká 235

Čtvrtek 29.9.2016

Od 10.00 hodin – do 14.00 hodin prezentace služeb Charity sv. Vojtěcha Slavičín v prostorách sálu v 1. podlaží Městské knihovny Slavičín

Prezentace kompenzačních pomůcek pro imobilní osoby

Pátek 30.9.2016

14.00 hodin – promítání dokumentu pro veřejnost, Komenského 115, areál Charity