Aktuality

Slavnostní předávání vozidel

Slavnostní předávání vozidel

V rámci projektu IROP - Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327), který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byly pro Charitní pečovatelskou službu Slavičín a středisko Osobní asistence Charity Slavičín zakoupeny 2 automobily značky Škoda Fabia

Promítání koledníkům TKS 2018

Promítání koledníkům TKS 2018

Charita Slavičín připravila pro koledníky Tříkrálové sbírky 2018 jako projev poděkování za jejich dobrovolnou aktivitu filmové představení rodinné komedie Paddington 2, které se uskutečnilo dne 25. 3. 2018 v Kině Svět ve Valašských Kloboukách. Charita Slavičín připravila účastníkům nejen filmový zážitek, ale i drobou sladkost. Tímto všem koledníkům a vedoucím děkujeme za jejich nezištnou pomoc. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se uskutečnila v celostátním měřítku již poosmnácté. Také letos dne 6. ledna 2018 se v našem městě a okolních obcích opět rozezněly hlasy mladých králů. Koledníci se svými vedoucími ochotně vyšli do ulic města, aby svou koledou předali obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 71 dospělých a 214 koledníků. Počasí jejich koledě přálo, bylo téměř jarní počasí. Všichni koledníci byli ve vašich domech vlídně přijati a u nás na Charitě na ně čekalo malé občerstvení.

Tábor s Charitou – poděkování

Tábor s Charitou – poděkování

V termínu 14. – 18. srpna 2017 zorganizovala Charita Slavičín již posedmé tradiční Tábor při Charitě s bohatým zážitkovým programem. Tentokrát se tábora zúčastnilo 12 dětí od 4 do 12 let. Byl připraven pestrý zábavný i poznávací program. Pod vedením pracovníků Charity děti rozvíjely také své dovednosti a schopnosti pomocí rozmanitých rozvojových aktivit a vytvářely zajímavé umělecké předměty.

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

Charita Slavičín jako každoročně uspořádala i letos na sklonku léta Zahradní slavnost. Tradiční slavnostní program pro děti i dospělé proběhl 9. 9.2017 v areálu kulturního domu Sokolovna ve spolupráci Charity Slavičín a města Slavičín.