Aktuality

Tábor při Charitě 2018 Štítná nad Vláří

Pro velký zájem rozšířila Charita Slavičín nabídku příměstských táborů o místo konání ve Štítné nad Vláří

Nabízíme:

Bohatý zážitkový program pro děti v termínu:

od 16.7.2018-20.7.2018

Tábor při Charitě 2018 ve Slavičíně

Tábor při Charitě 2018 ve Slavičíně

Bohatý zážitkový program pro děti v termínech:

od 16.7.2018-20.7.2018

od 20.8.2018-24.8.2018

Zlínská pouť charit olomoucké arcidiecéze

Zlínská pouť charit olomoucké arcidiecéze

... tentokrát v krásném mariánském poutním místě Štípa

Z třinácti charit se poutě zúčastnilo na jedno sto padesát pracovníků, příznivců a dětí. Přivítal je Mons. Bohumír Vításek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, všechny přítomné pozdravil místní kněz, P. František Sedláček. Slova se ujal a všem hostům, pracovníkům zlínské Charity, otci Františkovi a štípským farníkům, poděkoval ředitel zlínské Charity, Vlastimil Vajďák. Foto Charita Zlín a Člověk a víra.

Slavnostní předávání vozidel

Slavnostní předávání vozidel

V rámci projektu IROP - Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327), který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byly pro Charitní pečovatelskou službu Slavičín a středisko Osobní asistence Charity Slavičín zakoupeny 2 automobily značky Škoda Fabia

Promítání koledníkům TKS 2018

Promítání koledníkům TKS 2018

Charita Slavičín připravila pro koledníky Tříkrálové sbírky 2018 jako projev poděkování za jejich dobrovolnou aktivitu filmové představení rodinné komedie Paddington 2, které se uskutečnilo dne 25. 3. 2018 v Kině Svět ve Valašských Kloboukách. Charita Slavičín připravila účastníkům nejen filmový zážitek, ale i drobou sladkost. Tímto všem koledníkům a vedoucím děkujeme za jejich nezištnou pomoc. Děkujeme, že pomáháte s námi.