22. června 2018 Aktuálně z Charity

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku.

Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku(CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327) je spolufinancovám Evropskou unií

Cíl projektu:

Modernizace vozového parku Charity Slavičín. V rámci projektu došlo ke zkvalitnění pečovatelské péče a osobní asistence v terénu.

 

Název projektu: Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku

č. projektu : CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327

Projekt:

Projekt byl zaměřen na nákup 3 nových vozidel pro pečovatelskou službu a osobní asistenci. Díky realizaci došlo k modernizaci vozového parku a zabezpečení vhodných podmínek Charity Slavičín.

loga eu