Dobrovolnická a pastorační služba

Dobrovolníci:

  • zajišťují chod humanitárního skladu
  • pomáhají při realizaci akcí Charity Slavičín např. Tříkrálové sbírky, Zahradní slavnosti atd.
  • pomáhají při organizaci příměstského tábora Charity Slavičín
  • dvakrát ročně navštěvují seniory v domovech seniorů (v Loučce, Nedašově), v Městské nemocnici Slavičín, penzionu ve Štítné nad Vláří a ve Slavičíně.

Kontakt pro zapojení do dobrovolnické činnosti:

Mgr. Milena Tománková

Mobil: 739 344 107

e-mail: milena.tomankova@slavicin.charita.cz

Služby pastoračního asistenta

Kontakt:

Ing. Jaroslav Luka
mobil: 737 457 987
e-mail: jaroslav.luka@slavicin.charita.cz

Charita vnímá a pečuje o člověka komplexně, věnuje péči nejen tělesné stránce, ale i duševní a duchovní.   Úkolem charity je poskytovat prostor, ve kterém se mohou rozvíjet všechny tyto složky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání či situaci, ve které se člověk nachází.

Pastorační asistent bdí nad tím, aby žádná stránka člověka nebyla zanedbána.

V rámci své služby nabízí:

  • Návštěvu klientů Charity  Slavičín (povídání si, zprostředkování kněze, společná modlitba apod.)
  • Možnost duchovního i běžného rozhovoru pro pracovníky Charity
  • Přednášky pro pracovníky Charity na duchovní témata
  • Spolupráce s farnostmi
  • Koordinace Postní almužny a pomoc s TKS