Jak pomoci

Můžete nás podpořit:

Hmotným darem

Pokud se rozhodnete věnovat nám jakékoli hmotné dary (věci, zboží, nábytek...), vystavíme vám darovací smlouvu.

Dobrovolnickou prací

Finančním darem

Pokud se rozhodnete věnovat nám jakoukoliv finační částku, vystavíme vám darovací smlouvu. Peníze je možno darovat obecně na činnost Charity sv. Vojtěcha Slavičín,či přímo konkrétně na určitý účel nebo službu. Podmínky pro uplatnění daru jako položky snižující základ daně jsou uvedeny v zákoně č 586/1992 Sb. O daních z příjmů.
Dárce - fyzická osoba - může odečíst ze základu daně hodnotu daru, pokud jeho hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí minimálně 1 000 Kč, maximálně však 10% daňového základu.
Dárce - právnická osoba - může snížit základ daně za předpokladu, že hodnota daru - každého daru jednotlivě - činí alespoň 2 000 Kč. Maximálně lze odečíst 5% ze základu daně (souhrn všech darů za zdaňovací období).
Tuto odpočítatelnou položku od základu daně lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém byl dar prokazatelně poskytnut ( tzn.dar poskytnutý v roce 2009 lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období za rok 2009).

Finační dar je možno naší organizaci poskytnout v hotovosti nebo složením finanční částky na účet :

86-2023660297/0100

Službou

Pokud se rozhodnete pomoci nám službou (malování, stavební práce, sekání trávy...)

Děkujeme!

Podpořte nás
 

Charita Slavičín

Komenského 115 763 21 Slavičín
tel: 571 112 200, mob: 739 344 107 email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!