GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Charita Slavičín

Církevní právnická osoba

Komenského 115, 763 21 Slavičín

Tel: 571 112 200

E-mail: info@slavicin.charita.cz

IČ: 70435618

 

Dne 25. 5.2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR). Jelikož Charita Slavičín, Komenského 115, 763 21 Slavičín zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, je podle GDPR správcem osobních údajů, a musí tedy dodržovat pravidla GDPR pro ochranu osobních údajů.

 

Charita Slavičín zpracovává osobní údaje zejména v těchto oblastech:

  • Agenda, související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
  • Agenda, související s poskytováním zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče)
  • Personalistická agenda a účetní agenda
  • Správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
  • Pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost
  • Pořádání dobročinných sbírek

 

 

Charita Slavičín zpracovává nezbytné údaje pro účely spojené se službami a pro plnění úkolů uložených zákonem a to po dobu nezbytně nutnou a řádně informuje o zpracování osobních údajů subjekty, kterých se to týká.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat na adrese Komenského 115, 763 21 Slavičín nebo

Mailem info@slavicin.charita.cz

 

Práva subjektu údajů

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení o zpracování Vašich údajů správcem, máte právo požadovat jednu kopii, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, lze se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ať jste se správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, sdělte nám Vaše připomínky.