Domácí zdravotní péče Slavičín

Adresa Komenského 115, 763 21 Slavičín
Vrchní sestra, vedoucí služby Staníková Simona, mobil: 731 618 311
Zdravotní  sestra Machálková Kateřina, mobil:  731 402 091

Domácí zdravotní péče Slavičín je zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami v domácnosti pacienta ( tzv. home care). 
Umožňuje tak lidem v době nemoci a snížené soběstačnosti zůstávat ve svém vlastním sociálním prostředí.
Je indikována ošetřujícím lékařem nebo nemocnicí a hrazena zdravotní pojišťovnou.
Poskytuje odbornou ošetřovatelskou péči u pacientů s dlouhodobým, chronickým i akutním onemocněním, včetně pooperačních stavů. 
Pečuje o pacienty v terminálním stadiu života.

Hlavní úkony:

 • komplexní ošetřovatelská péče
 • aplikaci injekcí ( i.m.,i.v., s.c.) a inzulínu
 • odběry krve a biologického materiálu
 • převazy vředů a pooperačních ran
 • ošetřování stomií a dekubitů
 • péče o permanentní močový katetr
 • cévkování žen
 • měření glykemie glukometrem
 • měření fyziologických funkcí ( TK, P )
 • pohybovou edukaci
 • nácvik sebeobsluhy
 • příprava a dávkování léků