Materiální a potravinová pomoc

Projekt je zaměřen na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám.
Cílem projektu je zlepšení situace nejchudších osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků.
Dalším cílem projektu je  ivhodné a citlivé nasměrování osob z cílové skupiny k dlouhodobějšímu řešení svésituace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí.

Potravinová a materiální pomoc je určena nejchudším, kteří zdarma obdrží pro sebe či svoji rodinu potraviny a hygienické potřeby, např. konzervy, luštěniny, těstoviny, sušené mléko, olej, mýdlo, šampón, prášek na praní, pleny, dámskou hygienu, vlhčené ubrousky a holicí strojek.
Potravinová pomoc připívá klientům k pestřejší a zdravější stravě, mohou konzumovat stravu, na kterou by jinak neměli finance. S potravinovou a materiální pomocí Charita nabíz ítaké poradenskou pomoc při řešení obtížných situací. Kontakt s klienty prostřednictvím přímé pomoci umožňuje s nimi navázat spontánní spojení, získat důvěru a podpořit osobní snahu klienta o zlepšení jeho situace. Při rozhovoru je možnost klienta pozitivně ovlivňovat, motivovat jej,povzbudit,ukázat směr, poskytnout psychickou a poradenskou podporu. Program Ministerstva práce a sociálních věcí je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám(FEAD -Fund for European Aid to the most Deprived)