Postní almužna

000128_05_002305

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný

Starobylá tradice Postní almužna pomáhá i v současnosti. Lidé se zapojují tak, že si odříkají své požitky či neřesti a za to, co si odřeknou, vloží finanční přípěvek do postní krabičky - tzv. postničky. Peníze potom Charity s farnostmi rozdělí mezi ty, kteří jsou v nouzi. Nejčastěji se jedná o matky samoživitelky, rodiny v tíživé situaci, seniory, lidi s handicapem či lidi bez domova. 

Lidé dobré vůle do postniček vhazují kromě příspěvků i tipy na potřebné, kteří pomoc potřebují, ale z nejrůznějších důvodů si o ni neřeknou. 

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem

Arcibiskup Jan Graubner. Snímek Pavel Langer Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou v roce 2017 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.
 
Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

 

Postní almužna 2019 - časový průběh

Akce, která letos probíhá v postním období od 6. března 2019 (Popeleční středa) do 2. neděle velikonoční, která bude 28. dubna 2019, V Olomoucké arcidiecézi postní almužna tradičně končí na Květnou neděli tj. 14. dubna 2019. Lidé si mohou na začátku postního období vyzvednout papírové krabičky (tzv. postničky) ve svých farnostech. Po celou dobu do nich mohou ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době odřeknou. Tyto dary pomohou lidem v nouzi prostřednictvím Charity.


Využití

Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním Postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.

Pro celé území ČR bylo loni (2018) vytištěno kolem téměř 40 000 papírových pokladniček a rozesláno do římskokatolických farností. Sbírky se zúčastní také Řeckokatolická charita. Sběr postních schránek od věřících se bude konat dle pokynů místního duchovního správce.

Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

Slovenská katolická charita pořádá akci Pôstna krabička pre Afriku.