O nás

Základní údaje o Charitě Slavičín

Poslání Charity:

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.
(ze Stanov Arcidiecézní charity Olomouc)
Charita  Slavičín je církevní právnická osoba, zřízená olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Zapsána je v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR dne 26. 10. 2000.  Charita sv. Vojtěcha Slavičín je součástí Arcidiecézní charity v Olomouci, Sdružení Charity Česká republika a Caritas Internationalis.

Sídlo organizace:

Komenského 115
763 21 Slavičín
e-mail: info@slavicin.charita.cz
telefon: 571112200
webová stránka: www.slavicin.charita.cz

IČ: 70435618
DIČ: CZ70435618
ID datové schránky: qs6efy5
Bankovní spojení: 86-2023660297/0100

Statutární zástupce:

Mgr. Milena Tománková, ředitelka
e-mail: milena.tomankova@slavicin.charita.cz

Charitní rada:

Radek Velísek
Mgr. Jana Studeníková
Ing. Štěpánka Ocelíková
Ing. Jaroslav Luka
Anna Frajtová

Revizní  komise:

Mgr. Jana Adámková
Zdeňka Kučerňáková
Zdeněk Durďák

Duchovní správce:

Mons. Marian Dej