Tříkrálová sbírka 2019

000309_05_003384

 

DĚKUJEME DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST !!!

Za vlídné přijetí koledníků a jejich štědré obdarování, pochopení pro potřeby potřebných a za vstřícnost a náklonnost ke slavičínské charitě Charitě.

DĚKUJEME VÁM, KOLEDNÍCI!!!

Ve Slavičíně a v okolních 17 obcích se sešlo:

  • 218 dětí koledníčků
  • 72 vedoucích skupinek

 

 

Odměna pro koledníky: KINO- ve Valašských Kloboukách

Děkujeme všem, kdo s organizací tříkrálové sbírky pomáhali:

  • paním starostkám a pánům starostů města Slavičína a 17 okolních obcí,
  • Mons. Marianu Deji za farnost Slavičín, Mons. Janu Múčkovi za farnost Újezd, P. Andreji Bystrzycki za farnost Štítná nad Vláří a P. Františku Cincialovi za farnost Vlachovice, za pomoc při organizaci sbírky a za udělení požehnání koledníčkům
  • katechetce Mgr. Janě Adámkové za pomoc při sestavování jednotlivých skupinek a další obětavou pomoc při realizaci sbírky.
  • všem zaměstnancům Charity Slavičín za jejich obětavé přičinění,
  • paní Boženě Filákové starší,za upečení perníčků pro koledníčky

Děkujeme, že pomáháte s námi