Evropská unie- Podpora terénních služeb

V rámci projektu IROP - Rozvoj terénních služeb, obnova vozového parku (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002327), který je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byly pro Charitní pečovatelskou službu Slavičín a středisko Osobní asistence Charity Slavičín zakoupeny 2 automobily značky Škoda Fabia

Slavnostní předání nových vozidel se uskutečnilo dne 26. 3.2018 u střediska Centra denních služeb Maják, Hrádecká 235, Slavičín za přítomnosti čestných hostů. Za město Slavičín přijal pozvání a akce se zúčastnil starosta Ing. Jaroslav Končický. Automobily byly slavnostně požehnány farářem Římskokatolické farnosti Slavičín, Mons. Marianem Dejem, který rovněž popřál mnoho šťastných kilometrů, ujetých do cíle bez nehod, a dobrou službu klientům. Poté následovalo oficiální předání klíčů zástupcem společnosti JUBEKA Valašské Klobouky, Ing. Lukášem Zezulkou. Při této mimořádné příležitosti vyjádřila ve svém projevu poděkování všem zúčastněným subjektům, podílejícím se na úspěšné realizaci tohoto projektu, ředitelka Charity Slavičín, Mgr. Milena Tománková, k přítomným poté rovněž promluvil Tomáš Vrána, obchodní manažer spolupracující agentury ASAP Management CZ, s. r. o.

     Charita Slavičín děkuje všem institucím, organizacím i jednotlivcům, kteří celoročně podporují její činnost. Věříme, že nové automobily výrazně přispějí ke zkvalitnění dostupnosti služeb a k uspokojení všech požadavků a potřeb našich klientů.