Osobní asistence Slavičín


  • Tel.: 577 343 843
 
Komenského 115, Slavičín, 763 21 Vedoucí služby: Magda Zůbková - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Alena Šerá - osobní asistentka Magda Zůbková - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky Magda Zůbková - vedoucí zařízení,koordinátor Tříkrálové sbírky Helena Halbrštátová - pracovník sociálních služeb Mgr. Jana Smílková - Sociální pracovník Zdeňka Šenkeříková - Osobní asistentka
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Charita Slavičín
Komenského 115 763 21Slavičín
tel: 571 112 200,
mob: 739 344 107
email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2019

Náš výtěžek
570 608 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!

 

Sociální služby poskytujeme také díky podpoře Zlínského kraje z programu "Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018"