Projekt ,, Rozvoj sociálních služeb a vozového parku-Charita Slavičín
1. srpna 2019 Aktuálně z Charity

Projekt ,, Rozvoj sociálních služeb a vozového parku-Charita Slavičín

Projekt ,, Rozvoj sociálních služeb a vozového parku-Charita Slavičín "  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 _072/0008229  je spolufinancován Evropskou uniíí

Projekt si klade za cíl vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb Charity Slavičín po celém regionu Slavičínska, aby bylo docíleno kvalitního poskytování stávajících sociálních služeb pro maximální možný počet klientů. Konkrétně se jedná o pečovatelskou službu a denní stacionář. Nákupem 2 nových osobních automobilů bude moci charita kvalitně obsloužit celkem 10 obcí, které jsou zvláště v zimě, hůře obslužitelné a zefektivnit v nich poskytované služby. 

 loga eu