4. ledna 2021 Aktuálně z Charity

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci, bylo vedením Arcidiecézní charity Olomouc rozhodnuto, že se na počátku ledna 2021 tradiční Tříkrálové koledování neuskuteční. Je nám to velmi líto, ale odpovědnost za zdraví koledníků, organizátorů, dárců a dalších zúčastněných je pro nás prioritou a v žádném případě je a jejich rodiny nechceme vystavit zbytečnému riziku onemocnění.  S tímto aktuálním rozhodnutím o zrušené koledě je v rozporu v tyto dny distribuovaný leták Tříkrálové sbírky. Bohužel, leták byl připravovaný v prázdniny a tehdy nebylo možné předpovídat další vývoj. Informace o termínů plánovaného koledování na letáku je v aktuálním zákazu koledy zavádějící. Omlouváme se.

 I přes tuto situaci se naše služby nezastavují, nezapomínáme na Vás a jsme Vám stále nablízku v případě potřeby.

Přesto Vás prosíme, abyste na nás také Vy v této době nezapomněli.
Postupně budeme přidávat informace jak je možné koledu podpořit, co se děje nového a další zajímavosti. Informace najdete na této webové stránce a také na https://www.facebook.com/CharitaSlavicin
Vychutnejte si koledu s našimi online koledníky.  Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost.

 

Sbírku můžete podpořit následujícími způsoby:
možnost přispět fyzicky do připravené kasičky

podpora bankovním převodem

podpora pomocí QR kódu

podpora pomocí online koledy

podpora pomocí DMS na účet Charity Česká Republika