Tříkrálová sbírka 2023
5. ledna 2023 Aktuálně z Charity

Tříkrálová sbírka 2023

Zapojte se s námi do sbírky.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

 

Uplynulý rok, poznamenaný válečným konfliktem, představoval velmi těžké období, kdy byla zapotřebí spontánní lidská solidarita a pomoc. Tato doba nás vede k zamyšlení nad opravdovými hodnotami, přináší s sebou potřebu sounáležitosti a vzájemné podpory.  Lidství a konkrétní pomoc nyní nabývá stále více na svém významu.

 

Tříkrálová sbírka se uskutečňuje tradičně první lednovou sobotu. Koledníci se svými vedoucími vycházejí do ulic města Slavičína a ostatních obcí v působnosti Charity Slavičín, aby všem přinesli radostnou zvěst Vánoc, o narození Ježíše Krista, a poprosili o dar pro pomoc lidem v nouzi.

Významným posláním sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás a pomoci jim. Každý Váš dar znamená pomoc a naději pro ty, kteří se nachází v obtížné životní situaci.

Koleda Tříkrálové sbírky se uskuteční tradičním způsobem, osobní návštěvou v domácnostech v sobotu 7. 1.2023.

 

Abychom umožnili darování příspěvku všem, kdo budou mít zájem, již od prosince 2022 jsme pro Vás připravili také virtuální Tříkrálovou sbírku, do které budete moci vstoupit na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz

Rovněž na veřejně přístupných místech MÚ Slavičín a v Infocentru Slavičín budou připraveny zapečetěné statické pokladničky, do kterých můžete do konce ledna vkládat své finanční příspěvky.

 

Z nové Tříkrálové sbírky 2023 si přejeme:

  • pomoci rodinám a osobám v krizi a nouzi,
  • podpořit vybudování zázemí pro ambulantní služby Denní centrum Maják a Sociálně terapeutickou dílnu Slavičín.   

 

Všem, kteří přispějí do sbírky, velmi děkujeme.

Děkujeme, že pomáháte s námi.

 

 

Pracovníci Charity Slavičín