Poděkování  Tříkrálová sbírka 2022
23. ledna 2022 Rurika B

Poděkování Tříkrálová sbírka 2022

Výsledky TKS Slavičín a okolní obce

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 - PODĚKOVÁNÍ

Stalo se již tradicí, že je první sobota v lednu zasvěcena Tříkrálové sbírce. Z důvodu pandemie nebylo umožněno v minulém roce  klasické koledování ve Vašich domácnostech, velmi si proto vážíme, že jsme Vás letos mohli osobně navštívit a potěšit.

Letos 8. ledna se ve Slavičíně a okolních obcích po dvou letech vydali koledníci do ulic, aby předali všem obyvatelům radostné poselství Vánoc, potěšili je svým zpěvem a přáním všeho dobrého v novém roce. Ve farnostech Slavičín, Újezd, Vlachovice koledovalo celkem 72 skupinek – 72 dospělých a 216 koledníků.

V obcích Slavičín, Štítná nad Vláří, Rokytnice, Jestřabí, Rudimov, Vysoké Pole, Újezd byly na veřejně přístupných místech rozmístěny statické pokladničky.

Díky slunečnému počasí, které přispělo k nadšení koledníků, díky vstřícnému přijetí v domácnostech a díky Vaší štědrosti se podařilo vykoledovat vysokou částku, která je zatím historicky nejvyšší.

Výtěžek v uvedených farnostech činil 615.826,- Kč. Finanční prostředky, které budou přiděleny Charitě Slavičín, budou využity pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným lidem, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla Charity Slavičín.

Všem dárcům, kteří svým finančním darem přispěli do pokladniček, patří velké díky. Charita Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2022. Děkujeme především koledníkům a jejich vedoucím za jejich ochotu jít koledovat a snahu udělat něco pro druhé.

Děkujeme Vám, že pomáháte s námi.

Tříkrálová sbírka 2022 výsledky jednotlivých obcí + městské části(1)

 

Mgr. Jana Smílková

sociální pracovník
Tel.: 731 621 123 E-mail: 58AkOcca7dBFRYUS%enFZ1~fT-uk87j7T-M