Základní údaje o Charitě sv. Vojtěcha Slavičín

 

Poslání Charity:

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi.

(ze Stanov Arcidiecézní charity Olomouc)

Charita sv. Vojtěcha Slavičín je církevní právnická osoba, zřízená olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Zapsána je v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR dne 26. 10. 2000.  Charita sv. Vojtěcha Slavičín je součástí Arcidiecézní charity v Olomouci, Sdružení Charity Česká republika a Caritas Internationalis.

Sídlo organizace:

Komenského 115

763 21 Slavičín

e-mail: info@slavicin.charita.cz

telefon: 571112200

webová stránka: www.slavicin.charita.cz

 

IČ: 70435618

DIČ: CZ70435618

ID datové schránky: qs6efy5

Bankovní spojení: 86-2023660297/0100

 

Statutární zástupce:

Mgr. Milena Tománková, ředitelka

e-mail: milena.tomankova@slavicin.charita.cz

 

Charitní rada:

Radek Velísek

Mgr. Jana Studeníková

Ing. Štěpánka Ocelíková

Ing. Jaroslav Luka

Anna Frajtová

 

Revizní  komise:

Mgr. Jana Adámková

Zdeňka Kučerňáková

Zdeněk Durďák

 

Duchovní správce:

Mons. Marian Dej

 

Podpořte nás
 

Charita Slavičín

Komenského 115 763 21 Slavičín
tel: 571 112 200, mob: 739 344 107 email: info@slavicin.charita.cz

Kontakty

 

TKS 2018

Náš výtěžek
548 512 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Slavičín

TKS 2018. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!