Charitní pečovatelská služba Slavičín

Kde nás najdete

Adresa

Komenského 115, Slavičín 76321

Na koho se můžete obrátit

Marie Fojtíková

vedoucí služby
Tel.: 571 112 202 E-mail: 88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Charitní pečovatelská služba Slavičín

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Charita Slavičín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Marie Fojtíková

Registrační číslo služby
6102858

Poslání a cíle

CHPS Slavičín zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem se zdravotním postižením, usiluje o jejich setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje zachování jejich aktivního života a udržení kontaktu s okolím.
Pečovatelské služby jsou poskytovány na území obcí Slavičín, Rokytnice, Šanov, Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Vlachovice-Vrbětice,Újezd, Vysoké Pole, Loučka,Slopné, Petrůvka, Rudimov a Lipová

Cílové skupiny

senioři, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

ošetření nohou
přeprava uživatelů automobilem provozovaným poskytovatelem
dohled nad dospělým občanem
pohybová edukace
zapůjčení termojídlonosiče
mytí znečištěného jídlonosiče

Další informace

Charitní pečovatelská služba