Osobní asistence Slavičín

Kde nás najdete

Adresa

Komenského 115, Slavičín 76321

Na koho se můžete obrátit

Magda Zůbková

Tel.: 571 112 201 E-mail: 88tnRWpmXdBFRYUS%enFZ1~fT-uk87j7T-M

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Osobní asistence Slavičín

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita Slavičín

Kraj
Zlínský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Magda Zůbková

Registrační číslo služby
1712382

Poslání a cíle

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Podstatou služby je osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na základě jeho aktuální potřeby v předem stanoveném rozsahu.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, oběti obchodu s lidmi

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí