Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Ilona Fuksová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442     YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj

Noela FROLKOVÁ

pastorační asistentka
Tel: 731 646 933     9hrvRW-j-exy.Z4WHsys4W7%WkvDRW7r

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel: 737 342 043, 582 344 524     cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Marie Fojtíková

vedoucí střediska služeb pro seniory
Tel: 571 112 202, 733 676 710     88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910     88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r

Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 265     a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb

Daniel FABOK

provozní manažer
Tel: 733 742 023     Z8AsV-2.W9BuQOQnflxy.W7%WkvDRW7r

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488     88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g

Marcela Fritschková

vedoucí mateřského centra MALENKA
Tel: 733 755 932     88yo4954X9m%Cf5d6eBl5eaqT-uk87j7T-M

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 342 911, 733 755 842     YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys

Kateřina Foglová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 265 623    

Bc. Marie Fedorová

Pastorační asistentka
Tel: 571 420 135, 605 779 129     88EsVW-_ZhEy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj

Bc. Anna Fehérová, Dis.

sociální pracovnice a pracovník v sociálních službách
Tel: 571 410 001, 737 375 271     WgAkO49%0kBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g

Eliška Formanová

vychovatel v mimoškolním zařízení

Mgr. Monika Fritzová

Sociální pracovnice
Tel: 739 003 116     8hAs1Z2.~bGJ5f56LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p

Lenka Filipčíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105     7.AuRW-a7bCmZ9enW7c-6beka.wy.W7%WkvDRW7r