Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Zdenka Hrubá, DiS.

koordinátorka sociálních projektů
Tel: 583 412 587, 734 435 080     g_rx1Z2%~nokQOQrW9EoYW7%WkvDRW7r

Helena Hamplová

účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887     b-rD474WH-uk87j7g8oBV629g

Tomáš Hampl

vedoucí technického úseku
Tel: 583 412 587, 736 509 434     a.pr477cf5HCV94WH-uk87j7g8oBV629g

Bc. Vendula Hejlová

Sociální pracovník projektu Podpora pečujících

Ing. Zdeňka HORÁKOVÁ

ředitelka
Tel: 774 874 809, 517 440 386     g_rx1Z2%-knu5f56LTII99enT-uk87j7T-M

Ing. Mgr. Petr Houšť, MBA

ředitel, statutární zástupce
Tel: 572 630 648, 602 706 376     _.GBO6em%mm%Ce.8~hqhT65j4mnhTj

Jan Hegar

ředitel
Tel: 581 606 615, 731 619 883     58AhY3_7~7c-Yb5f4-rhT65j4mnhTj

Ing. František Hynek

ředitel charity Prostějov
Tel: 582 344 524, 777 731 323     4gsyQOQh~hFDV8enT-uk87j7T-M

recepce hospice

recepce
Tel: 585 319 754, 739 526 264     4gsyQOQ%-lCsT9eh0-ruO1.7~bGkO1p

Renata Hodonská

vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 518 327 014, 739 524 367     _.py.Zj_7lxkQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Ilona HNÍZDILOVÁ

vrchní sestra, CHOS
Tel: 732 638 771     YaBCQOQc-crDZ.2938Es-Z29g

Mgr. Pavel HANKE

sociální pracovník
Tel: 739 245 974     _8Io2W.79drjGKpd4gkmYZhaa8kmb

Blažena Hanáková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 518 323 766, 777 805 001     XenJV.5438Ak1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M

Zdeněk Hochman

vedoucí zařízení, zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 518 617 423, 608 351 744, 773 994 991     g_rxV92%--uwR.4WHdLt5f2938Es-Z29g

Jolana Hamrlíková

pokladní, mzdová účetní
Tel: 577 112 032, 605 535 619     _hxjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Mgr. Petra Hradilová

vedoucí,pracovník humanitární a rozvojové pomoci,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 518 323 794, 777 128 849     _.GBRW.jW_vv5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys