Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Eva Pecháčková

Koordinátor dobrovolnického centra
Tel: 736 529 295     ZhoB5fed9bpuVW7_9mEE3YUSYanBZd5rW9EoYW7r

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Tel: 739 524 364     98qob254_8yo47agc8m%C9ef4-rhT65j4mnhTj

Ing. Pavel Pilmajer

Ředitel, statutární zástupce
Tel: 573 381 437, 731 646 911     ~.qs-3b6LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Mgr.Bc. Pavlína Pašová

vedoucí DPS Bohuslavice
Tel: 739 524 365     _8IvZ.54_8Fy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Iva Prejzková, DiS.

Vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 378 296, 775 635 014     4onh6b9bgdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb

Bc. Dagmar Pauková

asistentka ředitelky, vedoucí Střediska humanitární pomoci
Tel: 733 676 725     Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M

Ing. Eliška PILÁTOVÁ

ekonomka
Tel: 605 530 173, 517 440 387     0evC1Z2h4enD5f56LTII99enT-uk87j7T-M

Eva Páleníková

vedoucí odlehčovací služby a pracovník v sociálních službách pod dozorem sociálního pracovníka
Tel: 731 433 539     0onh6Zb_9bxy.Z4WHdBxZ194YanBZd54Ys

Bc. Lucie Pacáková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 585 100 040, 732 198 937     7npsVWf7Y8xy.Z4WHaBC677c-irmV92938Es-Z29g

Mgr. Jana Procházková

koordinátorka MC Srdíčko
Tel: 739 246 008     58AkO%hgYanJ1~l7VX~u5.~905prRb~lW5pJ

Kateřina Pelcová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 571 420 677, 739 124 847     68Go87d7TirvT~l7VX~F93ja95prRb~lW5pJ

Bc. Jana Pospíšilová

vedoucí Sociální poradny
Tel: 573 330 013, 733 755 847     58AkO%ek_bFs2~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Vladimíra Procházková

koordinátor Tříkrálové sbírky, administrativní pracovník
Tel: 731 646 912, 777 763 781     cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb

Marek Pelikán

vedoucí
Tel: 518 613 191, 731 626 097     88Eo1Wf_7bxk4YUS6rwy.W7%WkvDRW7r

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017     58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Zdeněk Plánka

Pracovník půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek
Tel: 603 868 048