Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Zdenka Orálková

vrchní sestra
Tel: 573 398 468, 604 582 621     g_rx1Z2g~8yu5f56LTuy23igc5prRb~lW5pJ

Mgr. Holeček Otto

zástupce ředitele, metodik, vedoucí zařízení
Tel: 572 542 988, 773 277 036     W_kFZ.7_9-rjGKk%~8qs9d94YanBZd54Ys

Bc. Milan Ondráček

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 736 267 381     _nwm5fd7VX~C.7j7crkmYZhaa8kmb

Lenka Ohlídalová

staniční sestra
Tel: 577 112 038, 731 672 393     %.FD8Z4WHhGB59en4-rhT65j4mnhTj

Mgr. Sylvie Osičková

vedoucí Kontaktního centra Plus
Tel: 573 336 569, 734 237 840     %ryFZ32g%bpu5f56LTxB5_9j4skmYZhaa8kmb

Martina Olšová, DiS.

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix
Tel: 739 344 078     88EDZ.54-eFy.Z4WHaEk477_T-uk87j7T-M

Mgr. Zuzana Oulehlová, Dis.

sociální pracovník
Tel: 777 731 324, 581 110 641     gnMk4Z2gberr2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p

Šárka Oršelová, DiS.

pracovník sociálních služeb a mzdová účetní
Tel: 739 524 363    

Mgr. Eva Olšinová

sociální pracovník
Tel: 739 344 176     0onh5-ia9hIkQOQh~.Ey.W7%WkvDRW7r

Bc. Lucie Oriňáková

Projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 604 211 679     7npsVWej4gnu5f56LTAr8~p_9dBFO1.7~bGkO1p

Věra Oselková

vedoucí prodejny Strážnice
Tel: 731 697 952, 518 333 035    

Jana Olivová

pečovatelka
Tel: 739 473 936     58AkO~bachIkQOQh~.Ey.W7%WkvDRW7r

Monika Osladilová

Pracovnice veřejných toalet

Jana ORÁLKOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 725 951 000, 517 330 382     58AkO~h77dBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g